Förbundet

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngektomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.

Orsaken till så gott som alla laryngektomier är cancer även om andra orsaker undantagsvis kan förekomma.

Sedan 1988 kan även personer som opererats för cancer i munhåla och svalg bli medlemmar i Mun- & Halscancerförbundet.
  • Förbundet bevakar och tillvaratar medlemmarnas intresse samt håller kontakt med myndigheter och serviceorgan.

  • Förbundet arbetar aktivt för att hjälpa medlemmarna tillbaka till ett meningsfyllt liv.

  • Förbundet ordnar rehabiliteringskurser och resor.

  • Arbetar för lika rätt till behandling, vård och rehabilitering samt för social trygghet.

  • Har förtroendeansluten läkare.

  • Har kontakt med motsvarande förbund i andra länder.

  • Kvartalsvis ger förbundet ut en tidning (Mun&Hals) med aktuell information, artiklar och reportage.

  • Huvudkontoret ligger i Stockholm och i landet finns 11 läns- regionföreningar.

  • Mun- & Halscancerförbundet tillhör Handikappförbundens Samarbetsorgan och ingår också i huvudmannaskapet för Cancerfonden.

  • Har instiftat Laryngfonden som stödjer cancerforskningen inom öron-, näsa-, halsområdet och ger rehabiliteringsstöd till laryng-hemilaryng och glossektomerade.