Länkar

Handikappförbund

Bröstcancer
http://www.bro.org.se/


Cancersamtal
http://www.cancersamtal.nu/


Funktionsrätt Sverige
http://www.funktionsratt.se/ 

Svenska Dysfagiförbundet
http://www.dysfagi.se/

 


Norden

Dansk Landsforening, for hals-og mundhuleopererede (DLHM)

http://www.dlfl.dk/

Munn- og halskreftforeningen, Norge
http://www.munnoghalskreft.no/

Suomen Kurkku-Ja Suusyöpäyhdistys Ry, Finland (finskspråkig)
http://www.le-invalidit.fi/

  

Rehabiliteringsprojektet

Mun- och halscancer

www.mhcrehabprojektet.se  

  


Stiftelser och fonder

Cancerfonden
http://www.cancerfonden.se/


Sjukhus:

 

Karolinska Sjukhuset


Regionsjukhuset i Örebro


Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Universitetssjukhuset i Linköping


Universitetssjukhuset i Lund


Uppsala Akademiska Sjukhus 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

www.tlv.se 

Regionala Cancercentrum i Samverkan

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/

Doktor på nätet

http://www.doktorn.com/

FASS läkemedelsfakta
http://www.fass.se/

Om Vård
www.varden.se/

www.omvard.se

http://www.1177.se/cancer

Cancerupplysningen Radiumhemmet

Information om Cytostatikabehandling

Utrustning:
Sjukvårdsartiklar, Teknisk utrustning.

http://www.atosmedical.com/

http://www.kapitex.dk/