Laryngfonden

Laryngfonden logoLaryngfonden är en fristående fond instiftad av f.d. Svenska Laryngförbundet. Den står öppen för ansökningar om bidrag, vilka kan beviljas i enlighet med fondens ändamål.

Fondens ändamål är att främja forskning och utveckling, särskilt inom områdena laryng-, hemilaryng- och glossektomi. Fonden främjar också vård och rehabilitering för behövande sjuka inom dessa områden, dock ej sådant som åligger stat, landsting och kommun, enligt gällande lagar, regler och praxis.

Bidrag och gåvor emottages tacksamt på Laryngfondens konton:

Bankgiro: 5936-5338,  Postgiro: 91 82 58-5

Ansökningsblankett för bidrag finns hos

http://www.laryngfonden.se/