Regionala Cancercentrum RCC

 

 

Välkommen till cancercentrum.se!

 

Här möter du Sveriges sex regionala cancercentrum och vårt gemensamma arbete med att göra svensk cancervård ännu bättre.

Här kan du följa utvecklingen inom svensk cancervård och hitta enkla vägar till de regionala cancercentrumen för lokal och detaljerad information.

Vi vänder oss i första hand till medarbetare och chefer i vården som har hand om cancerpatienter, men också till patientorganisationer, politiker, tjänstemän, forskare och andra som vill följa och bidra till utvecklingen mot en cancervård som utgår från patientens fokus och behov.

För information om cancer som sjukdom rekommenderar vi www.1177.se/cancer.