projektrapport

Här kan ni läsa våra projektrapporter

Informationsmaterial

Mun- & Halscancerförbundets lokala föreningar engagerar sig mycket i att åka runt till skolor och informera och utbilda om tobakens skadeverkningar för mellan-, högstadie- och gymnasieelever. Syftet är inte att skrämma eleverna med propaganda och pekpinnar, istället berättar de om sina egna upplevelser och livsöden. Om du vill veta mer eller boka ett skolbesök, kontakta oss på tel: 08-655 83 10. Vi har även tagit fram broschyrer kring munhåle- och strupcancer. Välkommen med din beställning till kansliet. tel; 08-655 83 10, Tisdag-Torsdag mellan kl. 09.00-12.00 eller e-post: info@mhcforbundet.se