Munhålecancer

MunhålecancerMunhålecancer är cancer som sätter sig på olika ställen i munhålan, till exempel tungan, gommen eller tandraden. Det är främst människor i övre medelåldern som drabbas av den här sortens cancer.

Cancer i munhålan är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor. Årligen diagnostiseras i Sverige drygt 700 fall av sjukdomen.

Tumörerna behandlas huvudsakligen med kirurgi och strålbehandling. Efter operationen kan patienten behöva lära sig tala på ett annat sätt.