Behandlingsformer

BehandilngsformerKirurgi är den äldsta metoden. Genom operation avlägsnar öronläkaren tumören.

Strålbehandling är en annan behandlingsform. Det finns flera skäl till att man ger strålning.

Man kan krympa en elakartad tumör och ibland få den att helt försvinna. Genom att rikta strålningen mot omgivande vävnad, kan man förstöra tumörcellen som eventuellt kan finnas där.

En läkare som är specialist på tumörsjukdomar och deras behandling, onkologen, ansvarar för strålbehandlingen.

Den tredje behandlingsformen är med cytostatica (cellgifter). Den här behandlingen, även kallad kemoterapi, sköts också av onkologen. Den har blivit allt vanligare på senare tid och syftet är också här att krympa tumören. Oftast blir det fråga om en kombination av de olika behandlingsformerna.

Vanligt är att man börjar med strålbehandling. Strålningen ges då fem dagar i veckan under cirka sju veckors tid. Därefter gör man några veckors uppehåll innan man går vidare med operation.