Biverkningar

BiverkningarVid strålbehandlingen påverkas spottkörtlarna. Normalt producerar spottkörtlarna saliv som har en skyddande effekt på slemhinnorna i munnen.

Salivsekretionen ökar också när man äter och saliven blandas med födan vilket underlättar matsmältningen. Hur salivproduktionen påverkas av strålningen är olika beroende på vilka körtlar som bestrålas och hur mycket.

Man kan i viss utsträckning ersätta förlorad salivproduktion genom att skölja munnen med ersättningspreparat. Genom medicinering kan man också stimulera spottkörtlar som har funktion kvar att öka sin salivproduktion.

Det är muntorrheten som uppstår efter strålbehandlingen som gör att det lättare bildas karies. Den framtida munhygienen är därför viktig för att undvika problem.

Salivproduktionen förbättras dock successivt efter avslutad behandling. Förmågan att uppleva smak försämras också under strålningen men smakförmågan brukar komma tillbaka helt eller delvis.