Kontroll & eftervård

Efter utskrivning går man till en början på kontroll hos sin läkare med någon månads mellanrum. Kontrollerna sker antingen växelvis hos öronläkaren och onkologen eller hos båda tillsammans varje gång.

Rutinerna varierar mellan olika sjukhus. Återbesöken glesas småningom ut men brukar pågå under minst fem års tid. Efter remiss från sjukhustandläkaren sker den fortsatta tandvården hos patientens ordinarie tandläkare.

Tandvårdsförsäkringen ersätter kostnader för behandlingen av tandskador som orsakats av strålbehandlingen.

Information om Tandvårdsstöd finner du här.