Operation

När det kirurgiska ingreppet sker är patienten sedan några dagar inneliggande på sjukhuset. Vårdtiden efter operationen varierar beroende på operationens omfattning, patientens ålder och allmänna tillstånd och hur läkningen går.

Efter ett ingrepp i tungan hos en fysiskt stark och vital person räcker oftast en vårdtid på cirka en vecka. Vid en större operation kan man få stanna betydligt längre på sjukhuset. Patienten måste vara i gott allmäntillstånd och kunna klara att äta på egen hand innan han skrivs ut.

Alla operationer utförs av ett team av läkare och annan personal. Narkosläkaren söver patienten och övervakar narkosen. Öronläkaren avlägsnar tumören.

Ibland är det nödvändigt att operera in en kanyl till luftstrupen för att patienten skall kunna andas obesvärat efter operationen.

Kanylen tas bort efter en tid. Vid mindre operationer räcker det att enbart sy ihop operationssåret. Vid större ingrepp är det nödvändigt att ersätta vävnad som tagits bort. Det är plastikkirurgen som utför det arbetet.

Ibland deltar också en specialisttandläkare, en oralkirurg, i det återuppbyggande arbetet. En omfattande operation kan ta uppemot tio - tolv timmar medan ett litet ingrepp kan utföras på någon timme.

Patienten vårdas efter en mer omfattande operation på en särskild övervakningsavdelning innan han kan komma tillbaka till sin vanliga vårdavdelning.

Den plastikkirurgiska utvecklingen har under senare år varit mycket snabb. Genom så kallad mikrovaskulär kirurgi - en metod att operera även i mikroskopiskt små blodkärl - har man fått helt nya möjligheter att flytta hud, ben- muskelvävnad.

När man skall ersätta slemhinna som tagits bort i munhålan använder man vanligtvis hud från armen.

Denna vävnad har mycket god förmåga att läka in på mottagarstället och ersätta det som tagits bort från munhålan. Ofta görs ytterligare en hudförflyttning då man tar tunn hud från låret för att täcka tagstället på armen.

Har man behövt ta bort en större del av käkbenet ersätter man det ofta med en del av ett revben. Ibland tas istället benvävnad från höften.

I ett senare skede kan man bygga en tandbrygga som fästs med titanskruvar i det inopererade benet.