Orsaker

OrsakerAlla irriterande ämnen som munhålan utsätts för kan bidra till uppkomsten av cancer. Hit räknar man tobaksrök, starksprit och i viss utsträckning även snus. Kroniska inflammationer kan också övergå i cancer.

Munhålecancer är inte vanligare i någon särskild yrkesgrupp men det finns däremot en stark variation i geografisk spridning.

I västvärlden är sjukdomens mönster likartat medan man i exempelvis Indien har regioner med mycket hög frekvens av sjukdomen.

Det anser man beror på att befolkningen där ofta tuggar betelnötter med kraftig irritation av munslemhinnan som följd.

Med cancer menar man en elakartad (malign) tumör utgången från hud, slemhinna eller körtelvävnad, som har förmågan att sprida sig.

Det finns också godartade (benigna) tumörer som inte sprider sig. Det är då inte cancer.

När man upptäcker en tumör i munhålan är det viktigt att diagnosen ställs så snart som möjligt för att behandlingen ska bli den bästa.

Patienter med munhålecancer behandlas vid större sjukhus i storstäderna eller vid regionsjukhus ute i landet.

Vanligen har en öron- näsa- halsläkare det övergripande ansvaret för behandlingen och man vårdas på en öron- näsa- halsavdelning. Till sin hjälp har läkaren flera andra olika specialistläkare och annan personal.