Sjukskrivning

sjukskrivningSjukskrivningstiden efter operationen varierar givetvis med ingreppets omfattning, patientens ålder, yrke och återhämtningsförmåga.

Färdtjänst, det vill säga fria taxiresor, brukar endast beviljas för ett fåtal patienter.

De flesta yrkesverksamma återgår så småningom till sina arbeten men ibland kan omskolning bli aktuell. Kuratorn hjälper till med alla slag av sociala frågor.