Stöd & samtalsgrupper

StödsamtalMånga har behov av stöd i form av samtal efter den genomgångna sjukdomstiden. Reaktionerna på vad man upplevt kommer ofta nu.

Samtalsstöd kan ges av kurator eller psykolog vid sjukhuset. Vanligtvis ingår kuratorn i vårdteamet. Den ansvarige läkaren kan annars förmedla kontakten.

Det finns sjukhus som erbjuder sina patienter möjlighet att delta i samtalsgrupp. Gruppen består av tidigare opererade patienter och leds av kurator och logoped.

Till gruppen inbjuds ibland olika experter som deltagarna kommit i kontakt med under sin sjukhusvistelse. Experten svarar på frågor och får också lyssna till
erfarenheter och åsikter som förs fram av gruppen.

Genom dom lokala föreningarnas försorg kan också stöd ges av redan opererade patienter som svarar på frågor och funderingar inför en operation.
Adresser till lokala föreningar hittar du under länken kontakt.