Strålbehandling

StrålbehandlingDet är viktigt att patienten är i så god kondition som möjligt för all slags behandling. Därför får man i ett tidigt skede kontakt med sjukhusets dietist.

Dietisten kontrollerar patientens näringstillstånd och skriver ut kosttillägg om det behövs. Man kan behöva tillföra olika vitaminer och mineraler. Dietisten försöker också hjälpa patienten att inte minska i vikt.

Om patienten ska genomgå en större operation måste han under en tid efter operationen få flytande föda som förs genom en tunn slang (sond) via näsan ner till magen.

Till förberedelserna inför strålbehandlingen hör undersökning och behandling hos sjukhusets tandläkare. Tandläkaren lagar hål i tänderna och skrapar bort tandsten.

Tänder som kan utgöra en infektionsrisk dras ut. Tandläkaren tillverkar en plastskena att sätta över tänderna. Skenan skall bäras under strålbehandlingen.

Den skyddar då mot reflekterande strålning som annars uppstår från guld och amalgamfyllningar. Dessutom skall plastskenan användas vid fluor behandling av tänderna.

Under de veckor strålbehandlingen pågår får patienten daglig hjälp av tandläkaren eller sköterskan att sköta tänderna för att förebygga framtida problem med karies och tandlossning.

Strålbehandlingen brukar skötas polikliniskt, vilket innebär att patienten kommer bara över dagen till sjukhuset. Ibland kan det förekomma att patienten ligger kvar på sjukhuset några dygn i början av behandlingen.

Praxis varierar mellan olika sjukhus och beror också på patientens allmänna hälsotillstånd, ålder och vilken hjälp patienten kan få hemma.