Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Förbundet MHCF

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Valberedningen

 

 Revisorer

 

 Verksamhetsberättelse

 

  Verksamhetsplan 2019-2020

 

 

 

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngektomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.

 

Socialstyrelsen värnar hälsa

 

 

 

Mun- & Halscancerförbundets styrelse 2019-2020

 

 

Owe Persson

Ulf Jönson

 

Halvor Eriksson

 

Staffan Hagelin Gille

 

Annika Ljungström

 

Jan Lundgren

 

Helga Stollenwerk

 

Håkan Larsson

 

Anette Sten

 

Christina Salonen-Andersson

GDPR

Owe Persson

 

Ulf Jönson

 

Lena Lageson

 

Halvor Eriksson

 

Staffan Hagelin Gille

 

Christina Salonen-Andersson

 

Anette Sten