Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Förbundet MHCF

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngektomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.

 

Socialstyrelsen värnar hälsa

 

Mun- & Halscancerförbundets Styrelse

 

Barks väg 14

 

170 73 Solna

 

organisationsnr: 802008-2296

Owe Persson

ordförande

owe.persson@umea.se

Ulf Jönson

sekreterare

Halvor Eriksson

vice ordförande

Staffan Hagelin Gille

ledamot

 

Helga Stollenwerk

ledamot

Håkan Larsson

suppleant

Anette Sten

suppleant

 

Owe Persson

 

Ulf Jönson

 

Lena Lageson

 

Halvor Eriksson

 

Staffan Hagelin Gille

 

Christina Salonen-Andersson

 

Anette Sten