Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Förbundet MHCF

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngektomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.

 

Socialstyrelsen värnar hälsa

 

 

 

 

 

Mun- & Halscancerförbundets Styrelse

 

Barks väg 14

 

170 73 Solna

 

organisationsnr: 802008-2296

Owe Persson

ordförande

owe.persson@umea.se

Ulf Jönson

sekreterare

Halvor Eriksson

ledamot

Staffan Hagelin Gille

ledamot

 

Helga Stollenwerk

ledamot

Annika Ljungström

ledamot

Håkan Larsson

suppleant

Anette Sten

suppleant

Christina Salonen-Andersson

suppleant

Owe Persson

 

Ulf Jönson

 

Lena Lageson

 

Halvor Eriksson

 

Staffan Hagelin Gille

 

Christina Salonen-Andersson

 

Anette Sten