Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Förbundet MHCF

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngektomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.

 

Socialstyrelsen värnar hälsa

Mun- & Halscancerförbundets styrelse

 

Ulf Jönson

 

Staffan Hagelin Gille

Halvor Eriksson

 

Lena Lageson

Annika Ljungström

Anette Sten

 

Christina Salonen-Andersson

Owe Persson

 

Ulf Jönson

 

Lena Lageson

 

Halvor Eriksson

 

Staffan Hagelin Gille

 

Christina Salonen-Andersson

 

Anette Sten