Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Förbundet MHCF

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Socialstyrelsen värnar hälsa

Valberedningen

Revisorer

 

Verksamhetsberättelse 2017 

Årsbokslut 2017

  Verksamhetsplan 2018-2019

 

 

 

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngektomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.

Styrelse

Mun- & Halscancerförbundet

Owe Persson

 

Ulf Jönson

 

Jan Lundgren

Ordförande

Sekreterare

Kassaförvaltare

Halvor Eriksson

 

Staffan Hagelin Gille

Annika Ljungström

Lena Lageson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Viola Landewall

 

Anette Sten

Christina Salonen-Andersson

Suppleant

Suppleant

Suppleant