Mun- & Halscancerförbundets styrelse

 

Förbundet MHCF

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 

Socialstyrelsen värnar hälsa

Ulf Jönson

 

Sekreterare

 

Kassaförvaltare

Owe Persson

 

Ordförande

Staffan Hagelin Gille

Ledamot

Annika Ljungström

Ledamot

Lena Lageson

Ledamot

Halvor Eriksson

 

Ledamot

Christina Salonen-Andersson

Suppleant

 

Suppleant

Anette Sten

Suppleant