Strupcancer

StrupcancerStrupcancer är cancer som sätter sig på stuphuvudet eller stämbanden. Det är främst människor i övre medelåldern som drabbas av den här sortens cancer.

Strupcancer är i vårt land cirka fyra gånger vanligare hos män än hos kvinnor. I Sverige diagnostiseras drygt 200 människor per år.

Tobaksrökning är den viktigaste kända riskfaktorn för denna cancerform.

Tumörerna behandlas huvudsakligen med kirurgi och strålbehandling. Efter operationen kan patienten behöva lära sig tala på ett annat sätt.