Behandlingsformer

BehandilngsformerDe flesta mindre tumörer behandlas enbart med strålning. Hos 80 till 95 % av patienterna försvinner tumören då för all framtid. Vid strålbehandlingen påverkas spottkörtlarna. Normalt producerar spottkörtlarna saliv som har en skyddande effekt på slemhinnorna i munnen. Salivsekretionen ökar också när man äter och saliven blandas med födan vilket underlättar matsmältningen.

Hur salivproduktionen påverkas av strålningen är olika beroende på vilka körtlar som bestrålas och hur mycket. Man kan i viss utsträckning ersätta förlorad salivproduktion genom att skölja munnen med ersättningspreparat. Genom medicinering kan man också stimulera spottkörtlar som har funktion kvar att öka sin salivproduktion. Det är muntorrheten som uppstår efter strålbehandlingen som gör att det lättare bildas karies. Den framtida munhygienen är därför viktig för att undvika problem.

Mer utbredda tumörer eller cancer som återkommit (recidiverat) efter strålbehandling opereras.

Små stämbandstumörer som återkommit efter strålning kan behandlas genom ett mindre kirurgiskt ingrepp. Man opererar då endast bort det angripna stämbandet (cordektomi).

Ett annat ingrepp är den partiella laryngektomin. Tumören är även då liten och sitter så till att det räcker att operera bort en del av struphuvudet. På så sätt kan en del av röstkällan bevaras.

Vid mer utbredd cancer måste hela struphuvudet (larynx) opereras bort. Operationen kallas laryngektomi.