Biverkningar

BiverkningarLuktsinnet kan försämras när andningsluften går via trakeostomat och inte längre passerar näsan. Smaksinnet påverkas också eftersom det till en del består av luktsensationer. Patienten kan få svårt att hosta, nysa och snyta sig. Det beror på att han inte kan bygga upp ett övertryck i lungorna. Den "tillslutningensventil" som stämbanden tidigare utgjorde saknas nu.

Av samma anledning blir det också svårare att göra tunga lyft då det inte går att staga upp kroppen genom ökat tryck i lungorna. Det kan också bli problem med magen eftersom det nu är svårare att krysta vid tarmtömningen. Att ha ett hål på halsen gör att man måste vara försiktig när man duschar så att vatten inte kommer in genom stomat.
För att duscha finns ett speciellt skydd som man placerar i trakeostomat.

Efter laryngektomin blir man mer infektionskänslig i de nedre luftvägarna. Normalt blir inandningsluften uppvärmd och anfuktad i näsan. Luft som andas in via stomat är däremot kall och torr vilket torkar ut slemhinnorna och gör dem lättblödande. Sekretet blir också segare och krustbildningen ökar. Men med stomaskydd kan man få en bra ersättare för näsan. På avdelningen eller hos logopeden kan man prova ut det stomaskydd som passar bäst.