Den nya rösten

Den svåraste följden av laryngektomin är förlusten av rösten som gör att patienten måste lära sig tala på ett nytt sätt. Tiden närmast efter operationen får patienten föda genom en sond. Efter 10 till 14 dagar tas sonden bort. När den avlägsnats och röstventilen är på plats provar patienten att tala. Ofta fungerar talet direkt.

Genom att patienten håller fingret för stomat när han andas ut eller använder ett så kallat "handsfree" stomatskydd tvingas luften upp genom ventilen in i matstrupen. Rösten bildas då i matstrupens översta del och patienten artikulerar som vanligt.

Även om rösten fungerar direkt väljer många patienter att gå hos logopeden en tid. Man vill kanske träna att variera tonhöjd och röststyrka så att talet blir så naturligt som möjligt. Många patienter fortsätter också att träna vanligt matstrupstal.

Röstkällan är också nu matstrupens översta del. Matstrupstalet är svagare och man kan inte tala i lika långa meningar som med röstventil.

Ett tredje sätt att tala på är att använda en röstgenerator. Den hålls mot halsen och ger en ton som förstärks i munhålan. Patienten artikulerar som vanligt.

 ventil
Tal med röstventil

luftprat.gif
Matstrupstal

Röstgenerator
Tal med röstgenerator