Efter operationen

Efter operationen kan patienten få tillbringa någon natt på uppvakningsavdelning innan han kommer tillbaka till sitt rum på öron-näsa-halskliniken. Patienten andas nu genom trakeostomat. Man har satt in en kanyl för att hålla stomat öppet. Efter något dygn byter man till en mjukare kanyl av silikon.

Till en början bildas mycket slem och krustor (intorkat slem) i luftvägarna. Det suger man bort med hjälp av en slemsug. Ibland sprutar man in lite koksaltlösning i stomat för att lösa upp krustorna. Kanylen tas ut dagligen och görs ren. Så snart patienten orkar, får han lära sig sköta så mycket som möjligt av de praktiska bestyren. Sköterskan visar vilka tillbehör som behövs när man kommer hem igen.

Patienten lär sig rengöra kanylen och att hantera slemsugen. Vissa patienter har behov av att suga rent i luftvägarna då och då, medan andra mer sällan använder slemsugen. Det är viktigt att inte suga annat än när det verkligen behövs. Slemhinnan kan irriteras vid beröring och producerar då mer slem.

Under vårdtiden tar sköterskan hand om många praktiska ting. Sköterskan eller logopeden skickar efter en slemsug med tillhörande engångsslangar. Hon ordnar så att patienten efter hemkomsten kan gå till distriktssköterskan på vårdcentralen för att få förbrukningsmaterial som rengöringsartiklar och stomaskydd. Det finns flera typer av stomaskydd som minskar uttorkningen av luftvägarna.
 

   Före operationen

Före

  Efter operationen

Efter