Kontroll & eftervård

Efter utskrivningen från sjukhuset får man gå på kontroll hos sin läkare under många år, vanligen c:a fem år. I början är kontrollerna täta men glesas så småningom ut.

Många laryngektomerade har färdtjänst vilket innebär att de har rätt till fria taxiresor under oftast sex månader efter operationen. I vilken omfattning färdtjänst beviljas kan skilja mellan olika orter. Vanligt är att färdtjänst beviljas åtminstone vintertid.

På sjukhuset hjälper ofta kuratorn till att söka färdtjänst, men patienten kan också söka själv. Läkarintyg som styrker behovet krävs ofta. Innan ansökan är behandlad kan man få enstaka färdtjänstbiljetter, exempelvis för läkarbesök och logopedbehandling.

Medlemsskap i Mun- & Halscancerförbundet sker genom anmälan under rubriken Förbundet där du finner ett anmälningsformulär.