Operation

OperationFöre laryngektomin tar man EKG, röntgar hjärta och lungor och gör en blodgruppsbestämning. Patienten träffar den läkare som skall operera honom. Läkaren berättar hur operationen går till och redogör för konsekvenserna. Patienten träffar också den läkare som sköter narkosen under operationen.

Nu möter patienten också logopeden för första gången. Logopeden sköter talträningen efter operationen. Hon informerar om de olika sätt man kan tala på efter laryngektomin. Patienten och logopeden träffas vanligen ett par gånger före operationen. Det kan vara svårt att i det akuta skedet ta emot all information. Många frågor kan behöva ställas flera gånger.

Logopeden brukar också sammanföra patienten med en tidigare laryngektomerad person. På en del sjukhus är det avdelningssköterskan som ordnar mötet. Rutinerna varierar mellan olika sjukhus. Den laryngektomerade berättar om sina erfarenheter av att leva med handikappet. Han brukar också informera om den lokala Mun- & Halscancerföreningen, adresser till dem finner du här. Det är en fördel om en anhörig kan närvara vid något samtal och hjälpa till att ställa frågor.

Total laryngektomi är den vanligaste operationen. Hela struphuvudet (larynx) med struplocket (epiglottis) opereras bort. Ibland tar man även bort lymfkörtlarna på halsen. Luftstrupen (trakea) delas och sys fram till huden i halsgropen. Där mynnar nu luftstrupen i ett hål som kallas trakeostoma. Andningen sker för all framtid genom traeostomat. Det tomrum som uppstår när struphuvudet tas bort, sys ihop. Vanligen gör man redan nu ett snitt i väggen (en fistel) mellan luft- och matstrupe. Här sätts antingen en röstventil in direkt eller lägger man in en sond i fisteln för att senare ersätta den med en röstventil.

Under cirka två veckors tid efter operationen får patienten flytande föda genom en slang (sond) som går via näsan ner i magsäcken. Eftersom patienten efter operationen saknar stämband måste han lära sig tala på ett nytt sätt. Det vanligaste är att tala med hjälp av röstventil. Patienten kan också lära sig att tala så kallat matstrupstal eller att använda en röstgenerator.