Orsaker

CiggDe allra flesta som drabbas av larynxcancer är rökare. Rökning i kombination med riklig alkoholkonsumtion anses ytterligare öka risken att drabbas.

Men även icke-rökare kan insjukna. Avgaser, rök, damm och retande ångor kan också ha betydelse för uppkomst av larynxcancer. Sjukdomen är vanligast hos äldre män men förekommer också hos kvinnor.