Sjukskrivning

Sjukskrivningstiden efter en laryngektomi varierar. Om och när man kan börja arbeta igen beror på olika faktorer som ålder, hur snabbt man återhämtar sig och vilket slags arbete man har.

Att återgå till ett tungt jobb i dammig miljö är olämpligt medan det ofta går bra att återuppta ett kontorsarbete. Halvtids sjukskrivning under en period är vanlig när man återgår i arbete.