Munhåla

Varje år diagnostiseras omkring 400 personer i Sverige med cancer i munhåla. Vanligast är att tumören sitter i tungan, men en cancer kan uppstå på andra ställen som tandköttet, munbotten, kindslemhinnan, svalg eller hårda gommen.

Symtom och upptäckt

Tidiga symtom på en cancersjukdom kan vara en irritation, ett sår eller en förändring som inte försvinner. Symptomen är ofta diffusa och liknar dem som uppträder vid andra, ofarliga sjukdomar som till exempel infektioner. En viktig skillnad är att infektioner ofta går över på ett par veckor.

I en del fall ses först röda (erytroplakier) eller vita fläckar (leukoplakier) i slemhinnan som ett förstadium till cancer. Om fläcken övergår till ett sår som inte läker eller till en förhårdnad, ofta smärtande, ska man söka läkare eller uppmärksamma sin tandläkare om förändringen.

Andra tecken på cancer i munhålan kan vara svårigheter att tugga, svälja och att röra på tungan.

Behandling

Cancer i munhålan behandlas oftast med operation och många gånger med strålning. Små tumörer behandlas oftast enbart med operation och ibland med strålning. Många gånger, speciellt vid större tumörer, ges tillägg av cytostatika eller ibland så kallade målstyrda läkemedel. Dessa läkemedel kan ges före operation och strålningen, för att minska storleken på tumören. Behandling kan också ges efter operation och/eller strålbehandling för att ta bort kvarvarande cancerceller eller förstärka effekten av strålningen.

En nyare form av behandling av flera olika typer av cancersjukdomar är så kallad immunterapi. Detta kan också ibland vara aktuellt vid behandling av vissa tumörsjukdomar i huvud/halsområdet. Syftet med immunterapi är att få kroppens eget immunsystem att angripa cancercellerna.

Exakt hur behandlingen läggs upp varierar beroende på var tumören sitter, tumörstorlek och vilken typ av tumör det är. Det kan också vara viktigt med analyser av om det finns speciella molekylära förändringar s.k. biomarkörer i tumörcellerna.  Dessutom är det även betydelsefullt att diskutera med patienter och närstående om effekter och biverkningar innan beslut tas om behandling. I bedömningen ligger därför också att ta hänsyn till om hur patientens allmänna välbefinnande är för att man ska orka med en krävande behandling.

Informationsfilmer

Efter behandlingen

Många upplever en försämrad livskvalitet under och efter behandlingen. Ofta beror det på en kombination av sjukdomsbeskedet som orsakar oro, behandlingen som orsakar biverkningar och i vissa fall ett förändrat utseende.

Många som får strålbehandling upplever torrhet i munnen, och kan drabbas av en försämrad tandhälsa som en följd av det. Därför är extra noggrann munhygien viktigt.

 

Referenser

Cancerfonden – Huvud-hals-cancer

RCC i samverkan – Cancer-i-munhålan

RCC i samverkan – Patientinformation-min-vårdplan