TIDNINGEN  MUN & HALS

 

Laryngfonden

Stöd stiftelsen Laryngfonden

 CancerFonden

Tillsammans

mot Cancer

 RCC

Regionala Cancercentrum

Samverkan

 

1177

Vårdguiden

Förbundet

Kalender

Mun- & Halscancerförbundet är en partipolitiskt och

religiöst fristående organisation

 

För personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud

 

Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngktomerade

personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.