Välkommen till Mun- & Halscancerförbundet

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngektomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade. 

En intervju om mun och halscancer med Lennart Zetterström

Film - kort version

Film - lång version