TIDNINGEN  MUN & HALS

Här kan ni läsa senaste numret av  tidningen  Mun & Hals

Laryngfonden

Stöd stiftelsen Laryngfonden

 CancerFonden

Tillsammans

mot Cancer

 RCC

Regionala Cancercentrum

Samverkan

 

1177

Vårdguiden

Förbundet

Kalender

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats

 

av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud.

 

Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngktomerade

 

personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.