Diagnoser

Om någon i ens närhet eller man själv drabbas av cancer är information om hur vården och hur du som patient kommer påverkas av sjukdomen viktigt. Det sociala nätverket är också betydelsefullt och patientföreningen kan finnas där som ett stöd för den drabbade samt närstående. Alla är välkomna precis som de är och man förväntas inte engagera sig mer än vad man själv vill och orkar.

Cancer i huvud- och halsområdet är en mångfacetterad tumörgrupp och inkluderar flera olika typer av cancersjukdomar. Den vanligaste typen benämns skivepitelcancer utgången från slemhinnorna, men även andra typer kan ses som tumörer i spottkörtlar. Mer ovanliga är elakartade ben-, brosk-, nerv- och kärltumörer. Andra tumörformer som kan ses i denna region utgörs av lymfkörtelcancer och dottersvulster från cancer i andra av kroppens organ.

Majoriteten av elakartade tumörsjukdomar i huvud- och halsområdet, det vill säga cancer, utgörs av skivepitelcancer, lokaliserad till munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor. Även om mycket är gemensamt för alla patienter som drabbas finns det också skillnader mellan de olika cancerformerna bland annat beroende på var cancer uppstår.

Många patienter med huvud-hals cancer tenderar att isolera sig då utseendet och talfunktionen kan påverkas. Därför är det av stor vikt att hitta ett bra stödjandenätverk och psykosocialt stöd. Patientföreningarna har mycket erfarenhet och har därför bra förutsättningar att erbjuda vägledning och stöd.

Informationsfilmer

En webbsida om laryngektomi


Granskare: Roger Henriksson, Senior Professor vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, Umeå. Granskad 26 okt 2020.

Nationell Min Vårdplan (MVP)

I cancerplanen 2009 togs beslut att MVP ska finnas för alla cancerdiagnoser.

Namnet MVP – en mall arbetades fram tillsammans med patienter.

Nu 2022 finns en nationell MVP för 13 diagnoser och en utvärdering ska göras under 2023.

Den 7 juli 2022 lanserades MVP för Huvud Halscancer.

Syftet med en nationell MVP är att erbjuda en jämlik information och stöd till patienter i hela landet. Har du som patient fått en individuell MVP så når du den genom att logga in via plattformen stöd och behandling på 1177.se

 

Innehåll och övrig information kring MVP finns på cancercentrum.se

Via nedanstående länk finns också en film om hur det är att använda en digital MVP .

 ”Lars berättar”

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/Röster om Min vårdplan