Styrelse 2024-2025

Förbundsordförande

Tony Nilsson
Mobiltelefon: 0702 – 88 54 04
e-post: tonynosslin48@gmail.com

Kassaförvaltare/vice förbundsordförande

Halvor Eriksson
Mobiltelefon: 0706 - 32 02 71
e-post: halvor.eriksson@telia.com

Ledamot

Eva Knuts Eriksson
Mobiltelefon: 0708 – 98 01 75
e-post: eva@myrbygard.se 

Ledamot

Andreas Björklund
Mobiltelefon: 0708 - 42 11 22
e-post: to.andreasbjorklund@gmail.com  

Ledamot

Helga Stollenwerk
Mobiltelefon: 0763 – 08 68 23
e-post: helga.stollenwerk@gmail.com

 

 

Ledamot 

Svante Wikström
Mobiltelefon: 0706 - 63 12 04
e-post: svante.wikstrom@gmail.com

Ersättare

Barbro Pettersson
Mobiltelefon: 0703 - 50 60 52
e-post: munochhals.orebrovarml@gmail.com 

Ersättare

Chatrin Lindholm
Mobiltelefon: 073 - 032 52 62
e-post: lindholmchatrin@gmail.com 

Ersättare

Anita Cole
Mobiltelefon: 070 - 221 48 61
e-post: ancolip@gmail.com