Informationsfilmer

Informationsfilmer om laryngektomerades enda andningsväg

Vid strupcancer behöver man ibland operera bort hela struphuvudet, dvs göra en total laryngektomi. Varje år drabbas ca 175 personer av strupcancer, varav ca 45 behöver genomgå en sådan operation. När struphuvudet opererats bort leds luftstrupen ut i ett hål på halsen. Det är nu den ENDA andningsvägen. Eftersom laryngektomerade är en ganska liten patientgrupp, är det många inom vården som inte känner till den förändrade anatomin hos patienterna. Många laryngektomerade personer har vittnat om situationer där vårdpersonal inte förstår att det inte finns någon förbindelse mellan munnen/näsan och luftstrupen. Man kan till exempel inte ge syrgas på mask över näsa och mun, utan att den måste ges direkt vid hålet på halsen.

För att öka kunskaperna om laryngektomerades andningsvägar hos vårdpersonal och samhället i övrigt, har Mun- och Halscancerförbundet producerat två informationsfilmer med medel från Cancerfonden. Filmerna är gjorda i samarbete med Region Västmanland samt Svenska HLR-rådet. Den ena filmen är en instruktionsfilm för hur man administrerar syrgas till en laryngektomerad person . Den andra filmen visar att man vid hjärt-lungräddning måste göra inblåsningarna via hålet på halsen . Båda filmerna är fria att använda.

Informationsfilmer om behandlingar

Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har tillsammans med Cancerfonden gjort ett par filmer som riktar sig till dig som fått en diagnos och skall genomgå cytostatikabehandling eller strålbehandling. Dessa filmer är även bra för närstående att se.