Läppcancer

Cancer i läpparna är en ovanlig cancerform, omkring 150 personer diagnostiseras varje år i Sverige. Det är vanligare hos män och hos äldre. I 90 procent av fallen sitter tumören i underläppen.

Symtom och upptäckt

Det vanligaste tecknet på läppcancer är ett sår eller en knöl på läpparna. Cancern kan också sprida sig till närliggande lymfkörtlar på halsen och under hakan, men tumörer som är mindre än två cm sprider sig sällan till lymfkörtlar. Läppcancer kan upptäckas av en läkare eller en tandläkare.

Behandling

Kirurgisk behandling är förstahandsvalet vid läppcancer. Om det är en större tumör kan istället strålbehandling bli aktuellt.

Om cancern har spridit sig till lymfkörtlar opereras även dessa.

Medicinsk behandling med cytostatika och andra läkemedel är ovanligt, då dessa tumörer oftast upptäcks tidigt, men kan vara aktuell vid spridning och återfall.

Efter behandlingen

Många upplever en försämrad livskvalitet i och med sjukdom och behandling. Ofta beror det på en kombination av sjukdomsbeskedet som orsakar oro, behandlingen som orsakar biverkningar och i vissa fall ett förändrat utseende på grund av operation.

Många som får behandling med strålning upplever torrhet i munnen, och en försämrad tandhälsa som en följd av det. Därför är extra noggrann munhygien viktigt.

 

Referenser

Nationellt vårdprogram Huvud- och halscancer, 2019-02-05

Internetmedicin - Läppcancer

RCC i samverkan – Läppcancer