Förtroendeposter

Förtroendeläkare

Professor i experimentell onkologi och överläkare, Institutionen för Strålningsvetenskaper – Onkologi, Umeå universitet och Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus.

Roger Henriksson tog läkarexamen 1983, disputerade vid Umeå universitet 1981, docent i cellbiologi 1984 samt docent i onkologi och specialist i tumörsjukdomar 1989. Han har publicerat över 400 vetenskapliga artiklar, och han har varit handledare för mer än 30 doktorander.

Arbetet har i huvudsak varit vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet där han bland annat var prefekt vid institutionen för strålningsvetenskaper. Han har haft ett stort mångårigt internationellt engagemang med ledande uppdrag för internationella vetenskapliga organisationer som EANO och ESMO. Under många år har han varit ordförande för Svensk onkologisk förening.

Han har varit verksamhetschef och överläkare på Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset och chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Han har många års erfarenhet som vetenskaplig och medicinsk rådgivare för nationella och internationella organisationer såsom läkemedelsindustrin, EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten), Cancerfonden, Barncancerfonden samt vetenskapligt råd för Socialstyrelsen och TLV.

Henriksson arbetar även inom området second opinion för att stärka patienternas ställning och han har erhållit flera utmärkelser för sitt arbete.

Förtroendelogoped

Mitt varma tack för uppdraget att verka som förtroendelogoped. Jag svarar gärna på frågor eller är behjälplig om det skulle behövas.

Redan 1976 fick jag i uppdrag att vara ansvarig logoped på Akademiska sjukhuset i Uppsala År 2009 gick jag i pension men har till idag varit aktiv såväl i styrelsen för MHCF som i vår lokalförening i Uppland
Jag har lång erfarenhet av problematiken kring cancer i mun och halscancer är väl insatt i behandling och fortsatt rehabilitering av vår grupp med mun-och-halscancer.
Mycket har hänt under denna tid. Utvecklingen har gått framåt. Men fortfarande är det viktigaste att man på bästa sätt får lära sig att uttrycka sig och kommunicera med varandra. Det är ett arbete som hela tiden pågår för var och en av de drabbade personerna.
Så bästa medlemmar hör gärna av Er till mig. Jag hjälper gärna till.

Gunilla Beling
Uppsala

Förtroendetandläkare

Vill med några ord presentera mig för er medlemmar i förbundet och kort beskriva mitt yrkesliv.

Född och uppvuxen i Örnsköldsvik. Jag tog min tandläkarexamen i Umeå 1979. Arbetade sedan några år som allmäntandläkare i Lycksele. Redan efter 2 år började jag arbeta vid sjukhustandvården, Lycksele lasarett. Inom det området har jag blivit kvar. År 1999 flyttade jag och min familj till Umeå, där arbete inom sjukhustandvården (idag en specialitet kallat Oro Facial Medicin, OFM) fortsatte på bl.a. Folktandvården Umedalen och vid Tandläkarhögskolan Umeå. Sedan 2006 och fram till sep-2020 har jag i huvudsak arbetat som bedömningstandläkare för Region Västerbotten med ansvar och frågor kring de särskilda tandvårdsstöden – de patientgrupper som hela mitt yrkesliv legat mig varmast om hjärtat. Jag har parallellt också arbetat med undervisning vid Tandläkarhögskolan i Umeå vid tandläkar- och tandhygienistprogrammet, vilket jag fortsättningsvis gör, trots att jag blev ”pensionär” hösten 2020.

De senaste åren har jag även arbetat med uppdrag kring Nationella riktlinjer för tandvård, via Socialstyrelsen. Har även haft uppdrag i den statliga utredningen om jämlik tandvård som förordnad expert inom OFM.

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med patienter med särskilda behov, både inom psykiatrin, geriatrisk vård, funktionshinderomsorgen och personer med svåra och elakartade sjukdomar, svår tandvårdsrädsla etc.

Jag har familj, med fru Gunilla (sjuksköterska på Axlagårdens Hospice), dotter Julia, med barnbarnet Isac och vår son Victor som inte finns hos oss längre. Han dog i cancer endast 22 år gammal 2014.

Vänliga hälsningar

Hans Flodin