Förtroendeposter

Förtroendeläkare

Professor i experimentell onkologi och överläkare, Institutionen för Strålningsvetenskaper – Onkologi, Umeå universitet och Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus.

Roger Henriksson tog läkarexamen 1983, disputerade vid Umeå universitet 1981, docent i cellbiologi 1984 samt docent i onkologi och specialist i tumörsjukdomar 1989. Han har publicerat över 400 vetenskapliga artiklar, och han har varit handledare för mer än 30 doktorander.

Arbetet har i huvudsak varit vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet där han bland annat var prefekt vid institutionen för strålningsvetenskaper. Han har haft ett stort mångårigt internationellt engagemang med ledande uppdrag för internationella vetenskapliga organisationer som EANO och ESMO. Under många år har han varit ordförande för Svensk onkologisk förening.

Han har varit verksamhetschef och överläkare på Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset och chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Han har många års erfarenhet som vetenskaplig och medicinsk rådgivare för nationella och internationella organisationer såsom läkemedelsindustrin, EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten), Cancerfonden, Barncancerfonden samt vetenskapligt råd för Socialstyrelsen och TLV.

Henriksson arbetar även inom området second opinion för att stärka patienternas ställning och han har erhållit flera utmärkelser för sitt arbete.

Förtroendelogoped

Mitt varma tack för uppdraget att verka som förtroendelogoped. Jag svarar gärna på frågor eller är behjälplig om det skulle behövas.

Redan 1976 fick jag i uppdrag att vara ansvarig logoped på Akademiska sjukhuset i Uppsala År 2009 gick jag i pension men har till idag varit aktiv såväl i styrelsen för MHCF som i vår lokalförening i Uppland
Jag har lång erfarenhet av problematiken kring cancer i mun och halscancer är väl insatt i behandling och fortsatt rehabilitering av vår grupp med mun-och-halscancer.
Mycket har hänt under denna tid. Utvecklingen har gått framåt. Men fortfarande är det viktigaste att man på bästa sätt får lära sig att uttrycka sig och kommunicera med varandra. Det är ett arbete som hela tiden pågår för var och en av de drabbade personerna.
Så bästa medlemmar hör gärna av Er till mig. Jag hjälper gärna till.

Gunilla Beling
Uppsala

Förtroendetandläkare

Vill med några ord presentera mig för er medlemmar i förbundet och kort beskriva mitt yrkesliv.

Jag är verksam som specialisttandläkare i oral protetik på Kaniken, Folktandvårdens specialistklinik för vuxna i Uppsala. Den uppgiften innebär också att man är en del av Rehabiliteringsteamet på Akademiska sjukhuset där jag får utbilda blivande specialister i oral protetik.

1-2 dagar i veckan arbetar jag även på Brahekliniken, en privat specialistklinik i Stockholm.

Jag har varit verksam som leg tandläkare sedan 1986 och innehaft rollen som klinikchef i 12 år på två allmäntandvårdskliniker och en sjukhustandvårdsklinik.

Jag har även arbetat som allmäntandläkare, assistenttandläkare i käkkirurgi, pedodonti och sjukhustandvård innan jag blev specialist i oral protetik 2006.

Jag har varit ledamot och kursgivare i Sveriges tandläkareförbundets kursverksamhet sedan 1995 och är medlem i ICD, International Collage of Dentists.

Johan Segerström
Uppsala