Om oss

Mun- & Halscancerförbundet är den centrala organisationen för patienter som drabbats av cancerdiagnos inom Huvud-& Halsområdet.

Mun-& Halscancerförbundet är ett partipolitiskt och religiöst fristående förbund. Förbundets huvudsakliga uppgift är att tillvarata den drabbades intresse genom kontakter med statliga och regionala myndigheter, samt verka för ett jämlikare samhälle. Genom de elva regionala cancerföreningarna i Sverige, med cirka 1 200 medlemmar från norr till söder, erbjuds den drabbade tillsammans med den anhörige ett brett patientstöd. Det är rehabiliteringsaktiviteter, samtalsträffar, rehabiliteringsresor samt allmän gemenskap.

Mun- & Halscancerförbundet, som vi till vardags kallar för MHCF startade i Göteborg 1967. Då var inriktningen att vara en patientförening för Laryngektomerade personer. Den föreningen har i dag växt till ett patientförbund, Mun-& Halscancerförebundet.  

Genom tidningen MUN-& HALS som förbundet distribuerar till medlemmar finns reportage från de regionala föreningarna. Bland annat är det aktuell information om forskning inom Huvud-& Halscancerområdet och vardagstips med råd om kost och diet.