Valberedning

Sammankallande
Kicki Jonsson
Stibbarp 1
561 93 Huskvarna
mobiltelefon: 073-252 68 50
e-post: kickijo@hotmail.com

Bengt Svensson
Box 48
313 94 Sennan
mobiltelefon: 0707-92 08 35 b
e-post: bengt-goran1945@outlook.com  

 

Ersättare:
Kerstin Bengtsson Tygelsjö
Christer Hedqvist Linköping
Margareta Sjöberg Östersund