Sond och gastrostomi (PEG/RIG/Knapp)

Om du har svårt att svälja och inte får i dig tillräckligt med näring rekommenderas i första hand en så kallad nasogastrisk sond, en slang som förs genom näsan ned till magsäcken, för att tillföra näringslösning och vätska. En nasogastrisk sond används om problemet att äta väntas bli relativt kortvarigt, till exempel under och efter strålbehandling eller efter en operation.

Om svårigheterna att få i sig tillräckligt väntas bli mer långvariga eller permanenta kan det vara lämpligt med en gastrostomi, en direktförbindelse till magsäcken genom bukväggen. Det finns olika typer av gastroskopier där PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) som anläggs under samtidig gastroskopi och RIG (röntgeninlagd gastrostomi) som anläggs på röntgen är de vanligaste. Slangen är ca 15 - 20 cm lång. Vill man ha en kortare slang kan man efter en tid med PEG eller RIG byta till en så kallad Knapp.

Via den nasogastriska sonden eller gastromstomin kan du få den energi-, näring- och vätska du behöver för att må så bra som möjligt. Äter man ingenting eller väldigt lite är det vanligaste att man tar sondmat tre till fyra gånger per dag. Beroende på hur din tolerans mot sondmaten är kan det variera hur snabbt du kan ta en påse på 500 ml. Ofta börjar man långsamt men ökar hastigheten successivt. De flesta som har sondmat hemma kan komma upp i hastigheter på 250 - 500 ml per timme. Sondmaten kan antingen kopplas med gravitationsaggregat där hastigheten regleras med en rullklämma eller kopplas med en pump där hastigheten kan ställas in. Många kan lära sig att koppla sin sondmat och sköta sonden eller gastrostomin själv. Behöver man hjälp kan hemsjukvård eller hemtjänst hjälpa till om man har en gastrostomi. Sondmaten med tillbehör som aggregat (slangar) och sprutor får du förskrivet från sjukhuset (oftast från en dietist) och levereras hem. Kostnaden är 1500 kr per månad (år 2020) om du helt använder sondmat och inte äter någon mat via munnen. Oftast fungerar det bra att ta sondmat men man kan behöva justera hastigheten på maten, byta sort eller ändra mängder om man får besvär när man tar maten. Det vanligaste är olika typer av besvär med magen till exempel diarré. Det är bra att kontrollera vikten ungefär en gång per vecka för att kunna utvärdera om man behöver justera mängden sondmat.

OBS! Tänk på att det är viktigt att ta hand om munvården även om du inte äter och dricker via munnen. Borsta tänder flera gånger per dag.

Nasogastrisk sond
Nasogastrisk sond
PEG
PEG