Spottkörtlar

Varje år diagnosticeras ungefär 100 personer i Sverige med spottkörtelcancer. Det är vanligast med cancer i öronspottkörteln, därefter i någon av de andra två större spottkörtlarna under munhålan eller under tungan. Dessa tumörer är lika vanligt hos kvinnor som hos män.

Symtom och upptäckt

En knuta i spottkörteln, ibland med smärtor, är det vanligaste symtomet vid spottkörtelcancer.  Ett sent symtom kan vara ensidig ansiktsförlamning vid cancer i en öronspottkörtel.

Tumörer som sitter i öronspottkörtlarna är ofta mer godartade jämfört med tumörer i övriga spottkörtlar, men för samtliga spottkörteltumörer gäller att de alltid ska utredas för att utesluta en elakartad tumör. Ofta opereras de bort för att en säker diagnos ska kunna ställas.

Behandling

Den vanligaste behandlingen vid spottkörtelcancer är kirurgi, ofta med bortoperation av närliggande lymfkörtlar på halsen. Vid operation opereras hela spottkörteln bort.  I vissa fall kan den kirurgiska behandlingen behöva kompletteras med strålning. Det avgörs efter operationen när tumören har kunnat undersökas i mikroskop.

Efter behandlingen

Många upplever en försämrad livskvalitet i och med sjukdom och behandling. Ofta beror det på en kombination av sjukdomsbeskedet som orsakar oro, behandlingen som orsakar biverkningar och i vissa fall ett förändrat utseende på grund av operation.

Eftersom nerver kan påverkas av den kirurgiska behandlingen kan det leda till bestående men efter operationen. Men funktionen kan också delvis komma tillbaka.

Vid cancer i spottkörteln under käken kan nerver som styr rörligheten eller känseln i tungan påverkas vid operationen, även muskelspänningen i underläppen på samma sida kan påverkas vid operationen. Detta kan ge ett snett leende. Patienter med huvud-hals cancer kan isolera sig då utseendet och talfunktionen kan påverkas. Därför är det av stor vikt att hitta ett bra stödjandenätverk och psykosocialt stöd.

Vid cancer i öronspottkörteln läggs stor vikt vid att undvika skador på ansiktsnerven (facialisnerven), som går genom öronspottkörteln. Det som kan påverkas är förmågan att styra ansiktets mimiska muskulatur, hörselintryck och smakupplevelse.

Saliv- och tårvätskebildning kan också påverkas och försämrad salivproduktion kan leda till försämrad tandhälsa. Då är en god munhygien mycket viktig.

 

Referenser