Svalgcancer

Cancer i svalget är en mycket ovanlig cancerform, runt 60 personer diagnostiseras varje år i Sverige. Det är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Med svalget menas området bakom näsan ned till ingången för matstrupen. Svalget indelas i tre delar; nässvalg, mellansvalg och nedre svalget.

Symtom och upptäckt

De tidiga symptomen vid svalgcancer är ofta diffusa, och kan vara ett ensidigt obehag, nästäppa, näsblödning, hörselpåverkan och halssmärta, eller smärtor vid sväljning, ofta med utstrålning mot örat. När tumören växer kan man få svårigheter att svälja och talet kan förändras. Sväljsvårigheter kan leda till viktnedgång. En knuta på halsen är också ett vanligt första symptom. På grund av diffusa symtom kan diagnosen vara svår att ställa och många patienter har en sjukdomsspridning till lymfkörtlar.

Behandling

I de flesta fall är kirurgi olämpligt och svårt att genomföra. Tumörer i svalget behandlas därför oftast med strålning. Medicinsk behandling, i form av cytostatika eller andra läkemedel, kan ibland användas före eller under strålbehandling för att förstärka effekten av strålningen, men kan också användas för att lindra symtom i ett senare skede. Cytostatika ges oftare vid behandling av tumörer som uppstår i nässvalget.  En nyare form av behandling, så kallad immunterapi, kan också bli aktuell i vissa fall. Det är ett sätt att få kroppens eget immunsystem att angripa cancercellerna.

Efter behandlingen

Många upplever en försämrad livskvalitet i och med sjukdom och behandling. Ofta beror det på en kombination av sjukdomsbeskedet som orsakar oro, behandlingen som orsakar biverkningar med förlust av talet och i vissa fall ett förändrat utseende på grund av operation.

Många som får behandling med strålning upplever torrhet i munnen, och en försämrad tandhälsa som en följd av det. Därför är extra noggrann munhygien viktigt.

 

Referenser

Cancerfonden – Huvud-hals-cancer

RCC i samverkan – Cancer-i-nedre-svalget

RCC i samverkan – Patientinformation-min-vårdplan