Näscancer

Cancer i näsa och bihålor är en mycket ovanlig cancerform. Runt 60 personer diagnostiseras varje år i Sverige, där de flesta tumörer utgår ifrån näshålan. Spridning till lymfkörtlar är ovanligt.

Symtom och upptäckt

De vanligaste första symtomen är en långvarig ensidig snuva, nästäppa eller blodstrimmig snuva. Senare kan symtom ses som ensidig smärta i ansiktet, tänder som plötsligt blir lösa och dubbelseende.

Behandling

Första hand alternativ är kirurgisk behandling via näsan. Detta kan kompletteras med strålning vid behov. Vid små tumörer kan kirurgi vara det enda som behövs.

I vissa sällsynta fall, på grund av tumörens storlek, kan ett mer omfattande kirurgiskt ingrepp bli nödvändigt med ibland efterföljande strålbehandling.

Om tumören har påverkat tänderna kommer en tandläkare också att involveras i behandlingen. 

Efter behandlingen

Många upplever en försämrad livskvalitet i och med sjukdom och behandling. Ofta beror det på en kombination av sjukdomsbeskedet som orsakar oro, behandlingen som orsakar biverkningar och i vissa fall ett förändrat utseende på grund av operation.

Många som får behandling med strålning upplever torrhet i munnen, och en försämrad tandhälsa som en följd av det. Därför är extra noggrann munhygien viktigt.

 

Referenser