Struphuvudscancer

Cancer i struphuvudet är en ovanlig cancerform, omkring 160 personer diagnostiseras varje år i Sverige. Det är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor, och vanligast är att tumören sitter på stämbanden.

Symtom och upptäckt

Det vanligaste symtomet är olika röstförändringar, samt heshet. Att man blir hes beror på att cancern växer på stämbanden som påverkas genom att deras förmåga att svänga förändras. Om man är hes längre än tre veckor bör man uppsöka läkare för undersökning av stämbanden.

Om cancern inte sitter på stämbanden är det vanligt att symtomen är mer diffusa. Det kan vara lättare problem att svälja eller en känsla av en klump i halsen. Smärta och obehag kan också förekomma, som kan stråla ut mot ena örat.

Behandling

Behandlingen baseras på var tumören sitter i struphuvudet, storlek och patientens allmäntillstånd. Analyser av molekylära förändringar i tumören, s.k. biomarkörer, börjar också få ett intresse även i de tumörer som ses i struphuvudet. Små tumörer behandlas oftast med enbart strålning och ibland med kirurgi. Enbart strålbehandling ger möjlighet att bättre bevara funktionen av stämbanden och därmed större möjlighet att bibehålla talförmågan.

Om tumören är liten och sitter på stämbanden behandlas den i första hand med strålning eller laserbehandling. En tumör som sitter ovanför stämbanden behandlas vanligen genom strålning. Vid större utbredning kan även cytostatika ges. Om den sitter nedanför stämbanden är strålbehandling vanlig. Om den är mer utbredd, och har växt in i struphuvudets brosk, rekommenderas kirurgi där hela eller delar av struphuvudet tas bort. En nyare form av behandling, så kallad immunterapi, kan också möjligen bli aktuell. Det är ett sätt att få kroppens eget immunsystem att angripa cancercellerna.

Informationfilmer

Efter behandlingen

Många upplever en försämrad livskvalitet orsakad av både sjukdom och behandling. Ofta beror det på en kombination av sjukdomsbeskedet som orsakar oro, behandlingen som orsakar biverkningar med störd talfunktion och i vissa fall ett förändrat utseende på grund av operation.

När hela eller vissa delar av struphuvudet måste opereras bort förloras talförmågan. Tidigare fick patienterna lära sig matstrupstal eller använda röstgenerator mot halsen. Idag erhåller de flesta istället en röstventil som kan börja användas ett par veckor efter operationen. Ventilen förbinder luftstrupen med matstrupen så att luften från lungorna leds in i matstrupen där slemhinnan, istället för stämbanden, vibrerar och genererar ljud som oftast blir till ett mycket bra tal med hjälp av gommen, tungan och läpparna. Här har logopeder en stor betydelse att hjälpa patienterna att förbättra talförmågan och därmed ge de drabbade större möjlighet till bättre livskvalitet.

Många som får behandling med strålning med påverkan av spottkörtlar och slemhinnor upplever torrhet i munnen, och en försämrad tandhälsa. Därför är extra noggrann munhygien viktigt.


Referenser

Cancerfonden – Huvud-hals-cancer

RCC i samverkan – Cancer-i-struphuvudet

RCC i samverkan – Patientinformation-min-vårdplan