Minnesgåva

Fyll i minnesbladet och välj vem du vill skänka din gåva till.

Bilder av Kicki Jonsson

* Mun- & halscancerförbundet, bankgiro 5703-3573
* Mun- och Halscancerföreningen Norrland, plusgiro 114903-8
* Mun-&Halscancerföreningen Gävleborg, plusgiro 875364-2
* Mun-& Halscancerföreningen Dalarna, plusgiro 712631-1
* Mun-& Halscancerföreningen Uppland, BG 5637-9274
* Mun-& Halscancerföreringen Örebro och Värmlands Län, BG 226-8506
* Mun-& Halscancerföreningen Södermanland och Västmanland, BG 5640-3819
* Mun-& Halscancerföreningen Stockholms Län, plusgiro 606615-3
* Sydöstra Mun-& Halscancerföreningen, bankgiro 867348-5
* Mun-& Halscancerföreningen Göteborg, plusgiro 71711-6
* Mun-& Halscancerföreningen Halland, bankgiro 5383-3158
* Mun-& Halscancerföreningen Södra Sverige, postgiro 733229-9

 

Mejla in minnesbladet till kansli@mhcforbundet.se
Kansliet på förbundet kommer att skicka ett fint minnesblad med önskad text till den adressen som du uppger. Det är viktigt att du är ute i god tid innan begravningen så att vi hinner skicka minnesbrevet med posten.