2023-09-26 18:30

Stadsvandring, tema Dag Hammarskjöld

Start: 2023-09-26 18:30

Slut: 2023-09-26 19:30

Plats: Samling vid Uppsala slott